Σχετικά με την χρήση του υλικού

Παρακαλούμε θερμά για κάθε προώθηση και χρήση του υλικού που προσφέρεται μέσα από αυτόν τον ιστότοπο να γίνεται σχετική αναφορά στην πηγή. 
Παρακαλούμε θερμά κάθε χρήση του υλικού να γίνεται για εκπαίδευση και ενημέρωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Εγχειρίδιο εκπαίδευσης μαθητών/-τριών 

Αποκτήστε το εγχειρίδιο εκπαίδευσης μαθητών/-τριών του οργανισμού IREX

Σενάρια προσομοίωσης

Αποκτήστε σενάρια προσομοίωσης διαμεσολάβησης

Φύλλα εργασίας

Το υλικό του οργανισμού IREX σε φύλλα εργασίας