Συχνές ερωτήσεις

Τι είναι η σχολική διαμεσολάβηση ομηλίκων;

Είναι ένας τρόπος να επιλύουν οι μαθητές/-τριες ειρηνικά, χωρίς την παρέμβαση ενηλίκων, τα μεταξύ τους προβλήματα (καβγάδες, παρεξηγήσεις, διαφωνίες, συγκρούσεις κ.α.) με τη βοήθεια των ειδικά εκπαιδευμένων διαμεσολαβητών συμμαθητών/τριών τους.


Και πώς γίνεται αυτό χωρίς την παρέμβαση ενηλίκων (εκπαιδευτικών, διευθυντή/-ντριας);

Υπάρχουν ειδικά εκπαιδευμένοι μαθητές/-τριες (διαμεσολαβητές/-τριες) που με την κατάλληλη πλαισίωση και στήριξη βοηθούν τους συμμαθητές/-τριες, όταν τους ζητηθεί.


Δηλαδή τους βρίσκουν την λύση;


Όχι. Οι διαμεσολαβητές/-τριες δεν βρίσκουν την λύση. Βοηθούν όμως τα μέρη της σύγκρουσης να επικοινωνήσουν – να εκφραστούν, να ακούσουν το ένα το άλλο- και να βρουν μόνα τους την λύση που θα λειτουργούσε καλύτερα μεταξύ τους την δεδομένη στιγμή.


Για να γίνει ένα παιδί διαμεσολαβητής/-τρια πρέπει να έχει ειδικά χαρακτηριστικά σαν άτομο;


Όχι. Οποιοδήποτε παιδί έχει κατανοήσει τον σκοπό της σχολικής διαμεσολάβησης και θέλει με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσει την σχολική κοινότητά στην οποία ανήκει, μπορεί να εκπαιδευτεί και να αναπτύξει δεξιότητες που θα τον/την βοηθήσουν να γίνει διαμεσολαβητής/-τρια.


Ποια οφέλη έχει η σχολική κοινότητα από την εφαρμογή του προγράμματος της διαμεσολάβησης;


Έρευνες έχουν δείξει ότι στα σχολεία όπου λειτουργεί ο θεσμός της διαμεσολάβησης βελτιώνεται το σχολικό κλίμα, οι σχέσεις των παιδιών, μειώνονται οι τιμωρίες και βελτιώνονται οι επιδόσεις των μαθητών/-τριών.

Ποια είναι τα οφέλη για τα παιδιά που γίνονται διαμεσολαβητές/-τριες;

Τα παιδιά, εκπαιδεύονται βιωματικά για να κατανοήσουν και να αναπτύξουν μια σειρά από δεξιότητες, όπως η ενσυναίσθηση, η ενεργητική ακρόαση, ο προσανατολισμός στην λύση ενός προβλήματος κ.α. . Έτσι αναπτύσσουν σημαντικές δεξιότητες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν και πέρα από το πλαίσιο της διαμεσολάβησης, στις διαπροσωπικές τους σχέσεις στο παρόν και μελλοντικά στο επαγγελματικό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Ποιος εκπαιδεύει και στηρίζει την ομάδα των διαμεσολαβητών/-τριων σε ένα σχολείο;

Εκπαιδευτικός (ή ομάδα εκπαιδευτικών) που θα αιτηθεί την υλοποίηση προγράμματος για το εκάστοτε σχολικό έτος. Είτε στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων και σχολικών δραστηριοτήτων, είτε στο πλαίσιο των ερευνητικών δημιουργικών δραστηριοτήτων, μπορεί να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα διαμεσολάβησης

Ποιος είναι ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού που συντονίζει την ομάδα της διαμεσολάβησης;

Ο/η εκπαιδευτικός που θα υλοποιήσει το πρόγραμμα της διαμεσολάβησης καλείται να εκπαιδεύσει τα παιδιά που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να γίνουν διαμεσολαβητές/-τριες. Οργανώνει την ομάδα, την εκπαιδεύει και στη συνέχεια τη συντονίζει βήμα προς βήμα και στηρίζει καθένα από τα μέλη της στη δράση τους ως διαμεσολαβητές. Ο/η συντονιστής/-τρια διαμεσολαβητών έχει οργανωτικό αλλά και απόλυτα ουσιαστικό ρόλο.

Μπορεί να έχει ρόλο διαμεσολαβητή/-τριας ο/η εκπαιδευτικός που συντονίζει το πρόγραμμα;

Ναι, μπορεί. Όμως, προτείνεται να αποφεύγεται αυτό εκτός αν υπάρξει σοβαρός λόγος. Ο στόχος είναι η λιγότερη δυνατή παρέμβαση των ενηλίκων.

Επομένως, σε όποιο σχολείο υλοποιείται πρόγραμμα διαμεσολάβησης τα παιδιά παύουν να απευθύνονται στους ενήλικες (εκπαιδευτικούς, διευθυντή/-ντρια) όταν συγκρουστούν;

Όχι, η επιλογή να απευθυνθούν στους ενήλικες παραμένει. Προστίθεται, όμως, και η επιλογή να πάνε στην διαμεσολάβηση, αν θέλουν.

Κάθε περιστατικό σύγκρουσης μπορεί να λυθεί με την διαμεσολάβηση;

Όχι. Κατά κανόνα τα μικρότερης ή μεσαίας έντασης περιστατικά απευθύνονται και επιλύονται με διαμεσολάβηση. Αυτά που λέμε (και είναι) καθημερινά!

Πώς οι μαθητές/-τριες θα εμπιστευτούν την διαμεσολάβηση;

Η εμπιστοσύνη είναι κάτι που πάντα κερδίζεται σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις. Προς αυτή την κατεύθυνση θα βοηθήσει η υπεύθυνη στάση των διαμεσολαβητών/-τριών του σχολείου και των εκπαιδευτικών που συντονίζουν το πρόγραμμα. Η εχεμύθεια και η καλλιέργεια ασφαλούς συμπεριληπτικού πλαισίου είναι χαρακτηριστικά στα οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση κατά την εκπαίδευση των διαμεσολαβητών/-τριών. Η υποστήριξη της προσπάθειας από τους συλλόγους καθηγητών σίγουρα συντείνει.

Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις βαθμίδες;

Ναι. Μπορεί να εφαρμοστεί στο Δημοτικό, στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Στο Δημοτικό, προτείνεται σε παιδιά μεγαλύτερων τάξεων.

Πώς μπορεί ένας/μία εκπαιδευτικός να επιμορφωθεί ώστε να υλοποιήσει το πρόγραμμα της διαμεσολάβησης στο σχολείο που υπηρετεί;

Ένας/μία εκπαιδευτικός μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας και να διερευνήσουμε τις επιλογές που υπάρχουν για την επιμόρφωσή του/της. Επίσης, στον ιστότοπό μας, στην σελίδα Υλικό, μπορεί ένας/μία εκπαιδευτικός να βρει διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό.