Διαμεσολάβηση Ομηλίκων: ένας νέος θεσμός γεννιέται στις σχολικές κοινότητες

Βασιλική Καλλιοντζή


Η βιωματική δράση «Διαμεσολάβηση Ομηλίκων: ένας νέος θεσμός γεννιέται στις σχολικές κοινότητες», εγκεκριμένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχεδιάστηκε το 2018 από τη Βασιλική Καλλιοντζή, αγκαλιάστηκε από τη Δ.Δ.Ε. Πέλλας και υλοποιήθηκε με τη συνεργασία διευθυντών, εκπαιδευτικών και μαθητών, με στόχο την εκπαίδευσή τους στη Διαμεσολάβηση. Αποτελεί συνέχεια της πιλοτικής εφαρμογής της καινοτόμου δράσης «Διαμεσολάβηση Ομηλίκων» που ξεκίνησε στο Νομό Πέλλας το 2016 και εγκαινίασε με επιτυχία το πεδίο των προσπαθειών για την εισαγωγή της φιλικής και  πολιτισμένης διευθέτησης των διαφορών των μαθητών από τους ίδιους τους μαθητές. Το 2017 εκπαιδεύτηκαν οι πρώτοι μαθητές-διαμεσολαβητές και την επόμενη χρονιά, με ιδιαίτερη υπευθυνότητα αλλά και ενθουσιασμό, πραγματοποίησαν τις πρώτες διαμεσολαβήσεις μεταξύ των συμμαθητών τους.

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές που πλαισίωσαν τα βιωματικά εργαστήρια εκδήλωσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, οικοδομώντας γόνιμο διάλογο, ανταλλάσσοντας απόψεις, καταθέτοντας προτάσεις για την εφαρμογή της στα σχολεία τους και δημιουργώντας έντυπο υλικό, όπως φυλλάδια και αφίσες για την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και τη διάχυση της καλής πρακτικής.

Η δράση συνεχίστηκε και τις επόμενες χρονιές. Κατά το σχολικό έτος 2019-2020 πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση μόνο των εκπαιδευτικών, καθώς η παγκόσμια υγειονομική κρίση ανέτρεψε τους αρχικούς σχεδιασμούς. Το μεγάλο πλήθος των εκπαιδευτικών και το αντίστοιχο μεγάλο πλήθος σχολείων που συμμετείχε στην εκπαίδευση αυτή τη χρονιά, είχε δημιουργήσει το κατάλληλο υπόβαθρο για να εμπεδωθεί η εμπιστοσύνη στην ειρηνική επίλυση συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών. Όμως μόνο δύο σχολεία πρόλαβαν να ξεκινήσουν την εκπαίδευση των μαθητών.

Η περίοδος της πανδημίας, παρόλα αυτά, δεν είναι φτωχή σε δράσεις. Η ανάπτυξη της ψηφιακής κουλτούρας γέννησε διαφοροποιημένους στόχους, συχνά συνεργατικούς, οι οποίοι συνεχίζουν να παράγουν αποτελέσματα από διαφορετικά μονοπάτια, που ελπίζουμε να αποδώσουν καρπούς στις επόμενες σχολικές χρονιές.